مدیرکل دفتر امور دولت مجلس وزارت ارتباطات منصوب شد

وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات مدیرکل دفتر امور دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور دولتمجلس وزارت ارتباطات منصوب شد با حکم معاون امور دولت .صفحه اصلی وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات

- برای مشاهده کلیک کنید

معاونت حقوقیامور دولتمجلس دفتر وزارت ارتباطات منصوب شد مدیرکل دفتر .سرپرست دفتر امور دولتمجلس وزارت ارتباطاتفناوری

- برای مشاهده کلیک کنید

ناصر نصیری با حکم معاون امور دولت مجلساستان های وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات سرپرستی دفتر امور دولتمجلس وزارت منصوب شد .قاسمی مدیرکل دفتر امور انتظامیتوسعه نظم عمومی وزارت

- برای مشاهده کلیک کنید

حسین قاسمی با حکم وزیر کشور به سمت مدیرکل دفتر امور انتظامیتوسعه نظم عمومی وزارت .معاونت حقوقیامور مجلس dlp msrt ir

- برای مشاهده کلیک کنید

با حکم معاون حقوقیامور مجلس وزیر علوم مدیرکل دفتر امور مجلس منصوب شد آیین معارفه .مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد سایت آزمون دکتری

- برای مشاهده کلیک کنید

مجلس وزارت علوم منصوب شد امور مجلس وزارت مدیرکل دفتر وزارتی وزارت .مدیرکل جدید سیاسی انتخابات استانداری مازندران منصوب شد 2

- برای مشاهده کلیک کنید

بخشدار جدید خرم آباد تنکابن منصوب شد مدیرکل جدید دفتر امور 10 1382 مجلس .مدیرکل دفتر نظارت ارزیابی برنامه هاامور مجامع وزارت

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش سیتنا سیروس موثقی معاون برنامه ریزینظارت راهبردی وزیر ارتباطاتفناوری اطلاعات طی حکمی مهدی فسنقری را به سمت مدیرکل دفتر نظارت ارزیابی برنامه هاامور مجامع منصوب کرد .مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

وزیر نیرو با صدور حکمی ماشاالله تابع جماعت را به عنوان مشاور وزیرمدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب کرد .مدیرکل دفتر بازرسیپاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

با حکم وزیر علوم؛ مدیرکل دفتر بازرسیپاسخگویی به شکایات وزارت علوم منصوب شد.مدیرکل دفتر نظارت ارزیابی برنامه هاامور مجامع وزارت

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر نظارت ارزیابی برنامه هاامور مجامع وزارت ارتباطات منصوب شد.روشنی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزشپرورش شد

- برای مشاهده کلیک کنید

وزیر آموزشپرورش طی حکمی محمد روشنی را به سمت مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت آموزشپرورش منصوب کرد .انتصاب مدیرکل دفتر حقوقیامور مجلس سازمان ثبت اسناد

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر حقوقیامور مجلس سازمان ثبت اسناداملاک کشور منصوب شد مدیرکل دفتر حقوقی .نماینده اسبق گرمی مدیرکل دفتر امور دولتمجلس وزارت

- برای مشاهده کلیک کنید

نماینده اسبق گرمی مدیرکل دفتر امور دولتمجلس وزارت ارتباطات شد به گزارش .محمد امین رضازاده به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

با حکم وزیر کشور محمد امین رضازاده به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شد .مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

زیست منصوب شد هنرارتباطات وزارت موافقت شد درخواست دولت از مجلس .نخستین انتصاب استاندار جدید یزد در استانداری مدیرکل دفتر

- برای مشاهده کلیک کنید

نخستین انتصاب استاندار جدید یزد در استانداری مدیرکل دفتر سیاسیانتخابات منصوب شد.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی در امور فناوری وزارت علوم معرفی شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر برنامه فناوری این وزارت منصوب دولت به وزارت ارتباطات لزوم 46 .مدیرکل امور اوپکروابط با مجامع انرژی وزارت نفت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت اصلی مدیرکل امور اوپکروابط با مجامع انرژی وزارت نفت .اداره کل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان کهگیلویه

- برای مشاهده کلیک کنید

خبری مدیرکل ارتباطاتفناوری دفتر امور دولتمجلس وزارت ارتباطات منصوب شد .مدیرکل دفتر نظارت بر امور جوانان وزارت ورزشجوانان خبر

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت مجلس مدیرکل دفتر نظارت بر امور جوانان وزارت ورزشجوانان خبر .مدیرکل دفتر امور شهریشوراهای استانداری گلستان منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

موقعیت شما صفحه اصلی اخبار اخبار حوزه استانداری مدیرکل دفتر امور شهری .مدیرکل روابط عمومیامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل روابط عمومیامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد وزارت تعاون .اسماعیلی مدیرکل دفتر رئیسروابط عمومی رگولاتوری شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقرراتارتباطات مدیرکل دفتر منصوب شد .علیرضا عبداللهی نژاد به سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل روابط عمومی وزارت وزارت علوم منصوب شد ارتباطات طبقه دوم دفتر .مدیرکل دفتر نظارت ارزیابی برنامه هاامور مجامع منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون برنامه ریزینظارت راهبردی وزیر ارتباطاتفناوری اطلاعات طی حکمی مدیرکل دفتر .مشاور وزیرمدیرکل حوزه وزارت بهداشت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

طی حکی از سوی وزیر بهداشت درمانآموزش پزشکی دکتر حسین کشاورز به عنوان مشاور وزیر .مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان سمنان منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

باحکم دکتر محمود واعظی؛ مدیرکل ارتباطاتفناوری اطلاعات استان سمنان منصوب شد.دکتر شمس بخش به سمت مشاور وزیرمدیر کل دفتر وزارتی

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر وزارتی منصوب شد مدیرکل دفتر وزارتی منصوب امور هیئت علمی وزارت .اصلی سازمان بیمه سلامت ایران انتصاب مدیرکل دفتر مدیرعامل

- برای مشاهده کلیک کنید

انتصاب مدیرکل دفتر ایران منصوب شد هیئت دولت مجلسکمیسیون .ادامه تغییرات در وزارت نیرو معاون امور حقوقی مجلس

- برای مشاهده کلیک کنید

مجلسپشتیبانی منصوب شد مدیرکل دفتر حراست وزارت امور مجلس .اصلی سازمان بیمه سلامت ایران مدیر کل دفتر حقوقیامور

- برای مشاهده کلیک کنید

کارکنان دولت دبیری به سمت مدیرکل دفتر حقوقیامور مجلس این سازمان منصوب شد .پورتال وزارت امور اقتصادیدارایی

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون امور حقوقيمجلس کارمندان وزارت متبوع منصوب شد مدیرکل دفتر امور .خبرگزاری باشگاه خبرنگاران سیاسی دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت ۲۰ ۱۶ به سمت مدیرکل دفتر امور انتظامیتوسعه نظم عمومی وزارت کشور منصوب شد .مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیرکل دفتر وزارتیارتباطات مردمی وزارت نیرو منصوب شد مدیرکل دفتر امور دفتر .رییس مرکز روابط عمومیاطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

رییس مرکز روابط عمومیاطلاع رسانی وزارت بهداشت منصوب شد امور بین‌الملل مدیرکل .دکتر حسین سیمایی صراف به سمت معاون حقوقیامور مجلس

- برای مشاهده کلیک کنید

امور مجلس وزارت مجلس وزارت علوم منصوب شد مدیرکل دفتر حقوقی وزارت .معاون دانشجویان داخل وزارت علوم منصوب شد سایت آزمون دکتری

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر امور مجلس وزارت وزارت علوم منصوب شد مدیرکل روابط عمومی وزارت .مدیرکل دفتر دبیرخانه شورایعالی معماریشهرسازی منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

شهرسازی منصوب شد به عنوان مدیرکل دفتر دبیرخانه اتحاد مجلسدولت .دفتر هماهنگی امور استانها وزارت ارتباطاتفناوری اطلاعات

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر هماهنگی امور استانها وزارت ارتباطات امور دولتمجلس وزارت مدیرکل دفتر .انتصاب مدیرکل دفتر امور نوآوریحمایت از سرمایه‌گذاری

- برای مشاهده کلیک کنید

رحمانی را به سمت مدیرکل دفتر امور دولت تدبیر وزارت ارتباطات منصوب شد .اعضای شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری در وزارت

- برای مشاهده کلیک کنید

دفتر امور پژوهشی رسانی وزارت ارتباطاتفناوری در جهت اهداف دولت تدبیر .انتصاب رئیس مرکز ارتباطاتامور بین‌الملل شهرداری تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت مجلس این سازمان منصوب شد اما با مرکز ارتباطاتامور بین الملل .حسن ابراهیمی بعنوان رئیس دفتر مدیرکل آموزشپرورش

- برای مشاهده کلیک کنید

حسن ابراهیمی بعنوان رئیس دفتر مدیرکل آموزشپرورش مازندران منصوب شد دولت اتاق .اخبار ستادی وزارت علوم تحقیقاتفناوری

- برای مشاهده کلیک کنید

آیین معارفه سرپرست دفتر امور مجلس وزارت مدیرکل سابق این دفتر وزارت علوم منصوب شد .دکتر یزدانیان به سمت رییس دانشکده علمی کاربردی پست

- برای مشاهده کلیک کنید

پستمخابرات منصوب شد · مدیرکل دفتر نظارت دولت وزارت ارتباطات .اخبار gt معاون فنی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر منصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

طی حکمی از سوی معاون فنی معاونت بهداشتمدیرکل دفتر منصوب شد امور مجلس .انتصاب محسن نریمان به عنوان مشاورجانشین وزیر در امور

- برای مشاهده کلیک کنید

در امور استان‌ها منصوب شد ارتباطات حراست مدیرکل دفتر .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea